Det känns tryggt efter att ha utfört en grundsanering av lokalen och ha fått ett referensläge.

Att slippa eftertorka efter att vi avslutar varje arbetsdag genom att applicera alla ytor med hjälp av uppföljningspaketet, gör att vi kan korta ner arbetspassens längd.

Peter Bergman, Subway Sundbyberg